Tesettür

Tesettür; örtünmek, gizlenmek, bir şeyin içinde ve ya arkasında  gizlenmek.
Fıkıh terimi olarak erkek ve ya kadının şer’ an örtülmesi    gereken yerlerini örtmesi demektir. 
Tesettür hicretin 7. ve ya 8. yılı yani, peygamberliğin  20. senesinde farz kılınmıştır. İslamın ilk 20 yılında kadınlar, cahiliye dönemindeki giysilerini giymişler. 
İbni Kesir, Mukatil bin Hayyan’ dan, o da Cabir b. Abdullah el-Ensari’ den şöyle rivayet eder: 
“Esma binti Mirsed(r.a)’ın Beni Harise mevkiinde bir hurmalığı vardı. Kadınlar oraya etek giymeden, göğüsleri, saçları ve ayaklarındaki halkaları açık olarak giderlerdi. Esma ( r.a), “ Bu görünüşünüz ne kadar çirkin.” Bunun üzerine, “Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle.
Devamı

Tesettür

İbni Kesir, Mukatil bin Hayyan’ dan, o da Cabir b. Abdullah el-Ensari’ den şöylerivayeteder:
“Esma binti Mirsed(r.a)’ın Beni Harise mevkiinde bir hurmalığı vardı. Kadınlar oraya etek giymeden, göğüsleri, saçları ve ayaklarındaki halkaları açık olarak giderlerdi. Esma ( r.a), “ Bu görünüşünüz ne kadar çirkin.” Bunun üzerine, “Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar (köleler), erkeklikten kesilip kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri veya henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklar dışında kimseye göstermesinler. Saklı zinetlerine dikkat çekmek için, ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah’a tövbe ediniz ki felaha eresiniz!” buyurulan Nur suresi 31. Ayet nazil oldu.
Devamı