İmandan İhsana Tasavvuf

Tasavvuf, yaşandıkça tadılan ve idrak edilen bir ilim olması itibariyle, kelimelerin mahdud imkanları içinde kamil bir suretle izahı zordur.
Tasavvuf, islami deruni bir şekilde yaşamaktır. Ruhi ve vicdani bir duyuşun mahsülüdür.
İslamiyet, ana hatlarıyla  iman,ibadet ve ahlaktan ibarettir. Kelam İlmi imanı, fıkıh ilmi ibadeti, tasavvuf ilmide ahlakı ele alır.
Tasavvuf, özü itibariyle gönül alemimizin selim bir hale gelip, Marifetullah ve Muhabbetullahtan hisse alacak bir seviyeye ulaşabilmesi ve bu sayede ilahi vuslata medar olabilecek bir kıvama gelebilmesidir.
Devamı