Ölüm ve Ölümün Çocuk Üzerindeki Etkileri

Ölümün manası; insanın halinin değişmesi olup mü’minin hazırlanması, hazırlanabilmesi için de hatırında  tutması gereken hususlardan birisidir.
Ölüm; iman eden ve imanın gereği gibi yaşayan kimseler için bir yok oluş değil, hiçlik değil, fena değil, sönmek değil, ebedi bir ayrılık değil, tesadüf değil kendi kendine olan bir yokluğa gidiş değildir. Bilakis, bütün işleri hikmetli ve merhametli bir Yaratıcı tarafından dünyadaki kulluk görevinden bir terhistir, bir yer değiştirmedir. Ebedi saadete, mü’minlerin asıl vatanları olan Cennet’e bir sevk ediliştir. Dost ve ahbapların yüzde doksan dokuzunun toplandıkları berzah alemine, onlarla kavuşmak üzere açılan bir kapıdır.
Devamı

İlahi İmtihanın Bir Cilvesi Olan Yetim Ve Öksüzler

Toplumda, ilahi imtihanın bir cilvesi olarak bazı kanadı kırık insanlar bulunur ki, Cenab-ı Hak , diğer kullarına onlar hürmetine rızık verir ve yardım eder. Lakin insanlar, bu hakikatı çoğu zaman anlayamazlar. O kulların mahrumiyetine aldırmadan, devamlı kendi varlıklarının artmasını isterler. Halbuki Cenab- ı Hak, toplumdaki kanadı kırıklara bakmayı , imkan sahipleri için bir vazife kılmıştır. Bu kalbi kırık insanalardan kimisi yetim, kimisi öksüzdür.
Öksüz, annesi ölmüş, yetim ise babası ölmüş çocuktur. Öksüz kelimesi, hem annesi hem babası ölmüş çocuk anlamında da kullanılır. Bu sözcükler, ölmemiş olsalar bile anne ve babasından sürekli olarak koparılmış çocuklar ve hayvan yavruları için de kullanılır.
Devamı

Furkan suresinde geçen Rahman’ın has kullarının özellikleri (5.Bölüm)

Mekke döneminde indi. Yetmiş yedi ayettir. Nüzul sebebi kafirlerin ilahlık ve peygamberlik konusundaki küfür ve inatçılıkları olduğu , içindekilerden anlaşılmaktadır.
“Rahmân’ın kulları o kimselerdir ki, yerde mütevazı ve nazik hareket eder, yol bilmez cahiller (cehalet ve karakterlerinden kaynaklanan bir tarzda) onlara muhatap olduğunda, onlara sağlık ve selâmet dileyerek geçip giderler.” Furkan,63
Devamı

Furkan suresinde geçen Rahman’ın has kullarının özellikleri (4.Bölüm)

“Gerçekten, kim tövbe eder ve meşru, yerinde, sağlam ve ıslaha yönelik işler yaparsa, hiç şüphesiz böylesi, Allah’a içten ve makbul bir tövbe ile yönelmiş demektir.” Furkan,71
Bu ayet bir önceki ayetle aynı hususları taşıyor.
“O has kullar, hiçbir yalan ve bâtıla seyirci olmaz, iştirak de, şahitlik de etmez (ve bir konuda kesin bilgi sahibi olmadıkça onun doğruluğuna veya yanlışlığına hükmetmezler); boş ve manasız söz ve davranışlara rastladıklarında vakar içinde geçip giderler.” Furkan, 72
Devamı

Furkan suresinde geçen Rahman’ın has kullarının özellikleri (3.Bölüm)

“Cezası Kıyamet günü kat kat olur ve azapta zillet içinde sonsuzca kalır.” Furkan,69
Bu ayet bize cehennem azabını ve cehennemde ebedi kalışı anlatıyor. Başka bir ayet-i Kerime’de:” Böyle bile bile ayetlerimizi reddedip kabul etmeyenleri bir gün gelecek, (dünyada eşi olmayan ve niteliğini şimdiden bilemeyeceğiniz korkunç) bir Ateş’e sokacağız. (O Ateş’te) derileri kızarıp kavruldukça yerlerine başka deri getiririz ki, azabı hiç aralıksız tatmaya devam etsinler. Şüphesiz Allah, izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galiptir; her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunandır.“ Nisa,56

Devamı