Hz.Aişe (r.a) 4.Bölüm

Ahlakı , Cemel vakıası ve ölümü.
 Allah Rasulü ( sav)’ın hanımlarının hepsi birer mektep hükmünde olup, karanlık hülyalara ışık olabilmek için kendi zamanlarındaki hanımlara merhem olmuş aynı zamanda da kıyamete kadar gelecek olan hanımlara örnek hanım modelini sergilemişlerdi. Efendimiz ‘in çok evliliğini nefsaniyete bağlamak doğru değildi. O’nun her bir evliliği topluma fayda sağlıyacak mahiyetteydi. Ufuk çizgisini takip ederek, Rabbi tarafından kendisine sunulmuş yolda yürümeye devam ediyordu. Hanımlarının gönüllerine sevgi fısıldar ve onların sinelerine sevgiden tahtlar kurardı. Efendimiz ‘in aile reisliği bütün beylere örnek olmuştu.Hz. Aişe validemiz Efendimiz ‘in diğer hanımları gibi eşinden sevgiyi almıştı.O’nun bu sevgisine karşılık ellinden ne geldiyse sevgi adına , Efendimiz ‘in uğrunda feda etmişti.
Devamı

Hz.Aişe (r.a) 3.Bölüm

Hz. Aişe validemiz güllerin Efendisi ‘nin en sevimli hanımlarından idi. Resulullah efendimiz bir defasında, kızı Hazret-i Fâtıma'ya buyurdu ki: 
 - Ey kızım, benim sevdiğimi, sen sevmez misin? 
Hazret-i Fâtıma'nın, “Elbet severim” demesi üzerine, yine buyurdular ki: 
 - O hâlde, Aişe'yi sev! 
 Resulullaha, “En çok kimi seviyorsun” denildiğinde buyurdular ki: 
 - Aişe'yi. 
 "Erkeklerden kimi" dediklerinde, buyurdu ki: 
 - Aişe'nin babasını. 
 Bir gün Hz. Âişe. Peygamberimiz (sav)’e sordu: “Ya Rasûlullah, bana olan sevgin nasıldır?”
 Peygamberimiz:“Kördüğüm gibidir.” diye cevap verdi. Hz Âişe yine sordu: “Kördüğüm nasıldır?”  Peygamberimiz: “İlk günkü gibidir.” diye cevapladı.
Devamı

Öksüz ve yetim çocukların manevi halleri

Çocuğun yaşamın da önemli bir yer tutan sevgi objesini yitirme duygusal sorunları da beraberinde getirir. Bu duruma daha da karmaşık hale getiren çocuğun soyutlama yeteneğinin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanan ölümün niteliğini anlıyamamadır. Bu nedenle, çocuğa açıklama yapılırken yanlış izlenimler oluşmamasına dikkat edilmelidir. Ölülerin yok olmadığı başka bir dünyaya gittiği şeklinde açıklamalar çocuğa ebeveyinin geri döneceği inancını verebilir. Herkesin öleceği, buna çeşitli faktörlerin neden olabileceği açıklamaları, çoçukta ölüm korkusu meydana getire bilir.
Ebeveyninden biri ölmüş çocuklarda problem zihinsel ve duygusal olmak üzere iki yönlüdür. Çocuğun duygusal tepkileri gelişmiş düzeyine, ölen ebeveyn ile olan ilişkilerine, ölüm koşullarına ve ailenin tepkisine bağlı olarak farklılık gösterir. Aşırı ağlama, üzgün ve mutsuz görünme, taşkınlık gerilme davranışları aşırı yemek yeme, dışkı kaçırma gibi davranış ve uyum problemleri yaşanabilir.
Devamı

Hz.Aişe (r.a) 2.Bölüm

İlme verdiği değeri Şu manidar sözleriyle doğruluyordu.
 Allah Rasûlü (s.a.v) şöyle buyurmuştur:
 “Bir kimse, ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse, Allah o kişiyi cennetin yollarından birine sevk eder. Melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan her şey, hattâ suyun altındaki balıklar bile âlim için Allâh’a istiğfar ederler. Âlimin âbide üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler, mîras olarak altın ve gümüş bırakmazlar; onlar ilmi miras bırakırlar. Kim bu mîrâsı alırsa, büyük bir nasip almış olur.” (Ebû Dâvûd, İlim, 1/3641; Tirmizî, İlim,  19/2682)

Devamı

Hz.Aişe (r.a) 1.Bölüm

Çocukluğu, Gençliği, Hicreti.
Kadınlar aleminin sultanı olan, Hz. Aişe (r.anha) Güllerin efendisinin gülü , Halife Hz. Ebubekir (r.a)’ın goncası Kureyş kabilesinden olup , annesi Ümmü Rumandır. Efendimiz ‘in en genç gülü olan Hz . Aişe validemiz hiç çocuk sahibi olmamış fakat tarihe ümmetin annesi olarak geçmiştir. Bundan dolayı, ‘mü’minlerin annesi’ ünvanını almayı hak kazanmıştır. Tıpkı babası Sıddık olan Hz  Ebubekir gibi ,’sıddıka ‘lakabıyla bilinmiş, doğruluk ve dürüstlüğün canlı örneği olmuştu.  Kendisine Rabbi tarafından bahşedilen feraset ve derin zekası  toplumun aydınlanmaya muhtaç olduğu zamanda bütün gayretiyle hizmet etmiş ve Efendimiz ‘in kendisine ‘Humeyra’ lakabının verilmesine sebep olmuştur . Bu pakize hanımefendinin anne ve babası her ikisi de soylu aileden olup , Mekke halkının saygısını kazanmış ve toplum da sözü geçen aile konumuna gelmiştir. Bu nadide aile Efendimiz ‘in risaletini ilk kabul edenler listesine dahil olmuştu.  Bu eşsiz yuvaya hiç şirk bulaşmamıştı. Maddi ve manevi temizliği üzerinde taşıyan bu güzel ailede doğan Hz. Aişe validemiz, bebekliği Efendimiz ‘in manevi iklimin de geçmişti.
Devamı