Gaflet Hali

Gaflet; dalgınlık, şuursuzluk, kendinde olmama; gafil de çevresinde olup bitenlerden habersiz, her zaman şaşkın ve hem Hak’la hem de halkla münasibetleri açısından dikkatsiz yaşayan demektir. Gafletlik hali bir uyku halidir. Bu uyku sersemliği kulu gaflet zulumatına götürüyor. Gaflet bir sarhoşluk halidir ki etrafında olup bitenden haberi yok gibi yaşamaktır. Gaflet perdesi  o kadar kalın bir perdedir ki , onu gözün üzerinden kaldırmak için çok emek vermek lazım. Gaflet perdesi bizim bildiğimiz manada bir perde değildir. Gaflet perdesi, bakıyor ama göremiyor tıpkı ama birisinin renklere bakması gibi. Ne kadar baksada göremiyor. Gaflet perdesi, duyuyor fakat anlayamıyor ,biliyor fakat şuuruna varamıyor. Eşyanın hakikatine nüfuz edememe halidir.
Devamı

Kul Hakkı

Günümüzde geniş bir şekilde ele alinmasi ve mutlaka ama yeni yetişen genç nesillere her yönü ile anlatilmasi gereken esaslardan biri "Kul hakkı" dır . Kulun bedenine ve malına yapılan tecavüzler maddî hukuk, kalp ve ruhuna verilen zararlar ise mânevî hukuk çerçevesi esasında ele alınmalıdır. 
Bir hadisi kutside Allah ( cc) u Hazretleri  şöyle buyurmaktadır ;” Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim ; ancak kul hakkı ile müstesna.
Devamı

Hz. Muhammed (S.A.V)

“Hoş geldin yâ Rasûlallah!” diyerek gönül dünyamızdan Efendimiz ( S.A.V)’ i selamlıyoruz. Müjdeleyen , uyaran kul Peygamber’ den bahsetmek, kalpleri uyandıran , farklı hislere götüren bir duygu olsa bile O’ndan bahsetmek ,O’nunla satırları süslemek , varlığın asıl özü olan sevgiyle anmak , ümmet olma borcunun bir gereğidir.
 Varlık sevgiyle yaratılmıştır ve bundan dolayıdır ki, sevginin asıl kaynağı Allah (c.c) ve Rasulü (s.a.v)’ dir. İlk yaratılan nurun O’nun Nuru olduğu , sevgi, şefkat, ve merhametin kendisinde toplandığı , bütün insanlığı şefkat kanatları altına alan Efendimiz'in (s.a.v) Dünyayı şereflendirmesiyle Allah ‘ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Her şey ayrı bir mânâ, ayrı bir letafet kazandı. Çünkü, cihandaki mekan ve zamanda gerçekleşen bu tecelli, o asıl varlığın zuhurunun ilk bereketi idi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı.
Devamı

Gurbet Konusu

Vatandan uzak düşmek, asıl vatandan ayrı kalmak el, gariplik, yabancılık,ya da halk arasinda kabul gormüş davranış ve düşüncelerin dışında tavır sergilediği için onlar arasından dışlanmak ; anlamlarına gelen " gurbet " kelimesi , Arapça garb kökünden türemiştir. Güneşin battığı yer anlamında da kullanılan " garb"  kelimesi ile , vatanından ayrı düşüp , uzak diyarlarda hasrete ve hüzne gark olmuş insan anlamına gelen " garip " kelimesi arasında da anlamsal yönden de bir bağ vardır.
Devamı

Mut’a Nikahı


Mut’a Nikahı; cinsel yönden yararlanmak üzere, belli bir ücret karşılığında yapılan anlaşmaya denir.
Mut’a nikahı diye bilinen geçici nikah, “ kapalı zina, fuhuş, ahlaksızlık” İslam tarafından aynen faiz ve içkinin haram edildiği gibi haram edilmiştir.
Mut'a Nikahı İslamdan önce cahiliye döneminde yapılan bir adet olmuştur. Belli bir para karşılığında geçici bir süreliğine olan bir evliliktir. Bu adet birden yasaklanmayıp İslam’ın ilk yıllarında geçici olarak ruhsat verilmişti. Fıkıh kitaplarında, muvakkat nikah olarak adlandırılıyor.
Devamı