Din ve Müzik


Din ve müziğin ilişkisine temas etmeden önce bu iki kavramın tanımlarını yapmamın konuya daha iyi hâkim olma açısından yararlı olacağını düşünüyorum.
Din:Allah tarafından sınırları belirlenen,peygamberleri vasıtasıysa insanlara gönderilmiş ve onları dünya/ahiret iyiye,güzele yönlendirip hidayete sevk eden ilahi kanunlar bütünüdür.
Müzik:Sesleri belli yöntemlerle düzenleyerek notalar vasıtasıyla aktarma sanatı ve bilimidir.
İnsan,sosyal bir varlıktır.Bu sosyal varlık olma meselesini insanın yaşamında din ve müziğe ayırdığı,ayırması gereken yer açısından ele almaya çalışalım.
Devamı