Kul Hakkı

Günümüzde geniş bir şekilde ele alinmasi ve mutlaka ama yeni yetişen genç nesillere her yönü ile anlatilmasi gereken esaslardan biri "Kul hakkı" dır . Kulun bedenine ve malına yapılan tecavüzler maddî hukuk, kalp ve ruhuna verilen zararlar ise mânevî hukuk çerçevesi esasında ele alınmalıdır. 
Bir hadisi kutside Allah ( cc) u Hazretleri  şöyle buyurmaktadır ;” Benim huzuruma ne ile gelirseniz gelin affederim ; ancak kul hakkı ile müstesna.
Devamı