Hicret

Hicret, sözlükte; terk etmek, ayrılmak, ilgisini kesmek anlamına gelir. Kişinin herhangi bir şeyden bedenen veya kalben ayrılıp uzaklaşması demektir. Hicret bütün peygamberlerin ve onlara iman eden insanların ortak kaderidir. Kafirler peygamberleri ve onlara iman eden müminleri hicret edilmeye zorlamışlar, onlar da imanları uğruna vatanlarını, yurtlarını bırakıp hicret etmişlerdir.
Devamı