Furqan surəsində keçən Rəhmanın xas qullarının xüsusiyyətləri (4-cü hissə)

“Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görsə, o, şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə (Allahın rizasını qazanmış halda) dönər.” Furqan/71
Bu ayə  bir əvvəlki ayəylə eyni xüsusiyətləri daşıyır.
“O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları (lağlağı bir söhbət eşitdikləri) zaman onlardan üz çevirib vüqarla keçər (özünü ləyaqətlə aparıb onlara əhəmiyyət verməz);” Furqan/72
Read more

Furqan surəsində keçən Rəhmanın xas qullarının xüsusiyyətləri (3-cü hissə)

“Qiyamət günü onun əzabı qat-qat olar və (o, əzab) içində zəlil olub əbədi qalar.” (Furqan/69) 
Bu ayə bizə cəhənnəm əzabını və cəhənnəmdə əbədi qalmağı anladır. Başqa bir ayədə:
“Ayələrimizi inkar edənləri oda (Cəhənnəmə) atacağıq. Onların dəriləri bişdikcə, əzabı (həmişə) dadsınlar deyə, o dəriləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə, Allah yenilməz qüvvət, hikmət sahibidir” (Nisə/56) 
Read more

Furqan surəsində keçən Rəhmanın xas qullarının xüsusiyyətləri (2-hissə)

 “...Doğrudan da, o, nə pis məskən, nə pis yerdir!" (Furqan/66) 
Həqiqətən o cəhənnəm nə pis bir gediləcək yer və nə pis kontakt! Müstəkar, mukam, iqamətgah deməkdir. İkisi də durulan yer demək olduğuna görə birbirindən ayırmaq çətindir. Müstəkar ( istiqrarlı ) asilərə, mukan kafirlərə görə deyilmiş sə də bu məna cənnətlə cərəyan etməyəcəyindən müstəkar sözünü, oturma yeri içindəki özəl yer olaraq düşünmək daha uyğundur. Məsələn, bir kənd yaşamaq yerdirsə, müstəkar ondakı bir otaq kimidir. İçi, çölü, bütün əhatəsi pis deməkdir.
Read more

Furqan sürəsində keçən Rəhmanın xas qullarının xüsusiyyətləri (1-ci hissə)

Məkkə dövründə endi, yetmiş yeddi ayədir, nüzul səbəbi kafirlərin ilahlıq və peyğəmbərlik mövzusundakı küfür və inadçılıqları olduğu, içindəkilərdən aydın görünməkdədir…
“Rəhmanın (ə.s) bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təmkinlə (təvazökarlıqla) gəzər, cahillər onlara söz atdıqları (xoşlarına gəlməyən bir söz dedikləri) zaman (onları incitməmək üçün) salam deyərlər. “ (Furqan/63) 
Bu ayədə xas qulları deyə söz keçir.
Read more

Könlümüzün Baharı Qurani Kərim


Quran, kəlimə olaraq, ‘oxumaq’ mənasına gələn, “ hərfləri və kəlimələri bir-birinə ələvə edərək oxunan şey” deməkdir.
Quran, Allahın kəlamıdır; bu baxımdan əzəlidir, yaradılmış deyildir. Fəqət vəhy edilmiş, Hz. Cəbrail (ə.s) tərəfindən Allahdan (cc) alınıb, Hz. Məhəmmədə (s.ə.v)  gətirilmiş halıyla hərflərdən və səslərdən ibarət, ayə və ayələrdən bir araya gələn, dilimizlə oxunan, qorunan, Mushaflar da (Quranda) yazılıb əlimizlə toxunulan, qulaqlarımızla eşidilən və gözlərimizlə görülən Kitabdır. Cünub və abdestsiz olanların, Quranın yazılı olduğu kâğızlar toplamı demək olan Mushafa toxunmaması gərəkir. 

Read more