Cennet Hanımlarının Efendisi Fatımatü’z-Zehra (R.Anha) 5.Bölüm

Ehli Beyt ve sahibiler, Efendimiz’in (aleyhissalâtü vesselâm) nübüvvet nurunu görerek ve O’nun pırıl pırıl atmosferi içinde yetiştiler. Onların durumu, diğerlerinden çok farklıdır. Bu da gayet normaldir. Zira onlar bizzat Efendimizi (sallallâhu aleyhi ve sellem) gördüler, O’nun nurundan istifade ettiler, O’nun her hâline vâkıf oldular, sağanak sağanak vahiy yağan bir iklimde, vahyin ürpertici serinliğini daima iliklerine kadar hissettiler. Ve o sanlı Muallim ve Üstat tarafından yetiştirildiler. Öyleyse, Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) de onlara diğerlerinden daha farklı bir muhabbet beslemesi, onlara ihtimam göstermesi ve onları aziz tutarak “Ashabıma söven benden değildir.” “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.” seklinde ifadelerle onları taltif etmesi, öyle bir mürüvvet abidesine yakışan en uygun ifade ve hareket tarzıdır. Beşeriyet içinde O’nu en çok onlar sevdi; Allah Resûlü (s.a.v) de bu sevgiye mukabelede bulundu, O da onlara kıymetler verdi, kimileri cennetle müjdelendi kimileri halife kimileri komutan oldu.
Devamı