Hz. Asiyə (R.anha) 3-cü hissə

Mərhəmət timsalı olan Hz. Asya validəmiz ona əmanət edilən Hz. Musaya ana kimi sahib çıxmış, eyni zamanda onu sevgisindən və şəfqətindən məhrum buraxmamışdı. Hz. Asya validəmizin dünya həyatındakı qayəsi Hz. Musanın yaşamasına vəsilə olmaqdı. Hz. Musanın davasına sahib çıxıb onun ağır qarşılığını görməsi qaçınılmaz idi. Hz. Musa Firon və tərəfdarlarına qarşı missiyasına görə tövhid həqiqətini daha yumuşaq anlatmış və qiyamətə qədər nümunə təşkil edəcək bir üsul və anlatma formasını, üslubunu  ortaya qoymuşdu. Bu həqiqətə baxdığımızda başa düşülür ki, ana, ata, müəllim, həyat yoldaşı, müdir, imam, tacir, ümumiyyətlə hər kəsə qarşı sakit bir tərzdə, üslubuyla xitab edilərsə, o insan Allah izin verdiyi müddətcə qazanılacaqdır.
Devamı

Cennet Hanımlarının Efendisi Fatımatü’z-Zehra (R.Anha) 4.Bölüm

Yüce Allah ( cc)’u biz kullarını daima uyarmak için uyarıcılar gönderir. Gönderilen bu peygamberler, hakkın hakikatin yüreklere, ruhlara nakşedilmesi için Allah’ın kurtarıcı buyruklarını insanlara, toplumlara anlatırlar. Gaye Allah’ın rızasıdır, İlahi kelimetullahtır, dünya ve ahiret saadetinin elde edilmesi davasıdır. İslam Âlimlerinin genel fikri bu istikamettedir. Şöyle ki;
“Her peygamber kendi ümmeti içinde en çok kendi nübüvvetine vâris olanları sever. Bu umumî bir kaidedir ve Allah Resûlü de bundan müstesna değildir. Çünkü bütün peygamberlerin dünyaya geliş̧ gayesi nübüvvete ait manaları tebliğden ibarettir. Onlar, miras olarak geride kalanlara ne mal ne de makam bırakırlar. Bıraktıkları tek miras, tebliğ̆ ettikleri dindir ve o dinin esaslarıdır. O dine sahip çıkanlar öncelik sırasına göre elbette peygamberlerin de en çok sevdikleri kimseler olacaktır.
Devamı