Hicrətə Gəlin Gedən Hz. Həcər (R.Anha) 5- hissə

Hz. Həcər validemiz, oğlu İsmayılla birlikdə Məkkədə yep yeni bir hekâyə inşa və əhya edirdilər.  Kiçik İsmaıyıl böyümüş, anasının qoruyucu mələyi olmuşdu. Çox ağır başlı, yumuşaq, səbrli eyni zamanda da atası Hz. İbrahim kimi Haqqa təslim olmuş kimsələrdəndi. Zaman zaman atası Hz. İbrahim onları ziyarətə gəlir, oğlu İsmayılı öz mənəvi iqlimində yetişdirirdi. İllər əvvəl bir tək balasını və zövcəsini tənha bir çöldə buraxdıqan sonra Hz. İbrahim (ə.s) onlar üçün bu duanı etmişdi;
“Yadına sal ki, İbrahim ; “Ey Rəbbim, buranı bəladan asudə (uzaq) bir şəhər et, əhalisinin Allaha və axirət gününə inananlarına cürbəcür meyvələrdən ruzi ver!”- deyə dua etdikdə, O (Allah) : “Kafir olanlara da bir qədər (ömürləri boyu) ruzi verərəm, lakin sonra da cəhənnəm əzabına düçar edərəm. Amma ora (Cəhənnəm) nə fəna bir yerdir!” – deyə buyurdu”. Bəqərə 126- Ayə
Devamı

Cennet Hanımlarının Efendisi Fatımatü’z-Zehra (R.Anha) 2.Bölüm

Efendimiz (sav)’ın nazenin gülü de hicretle tanışmıştı. Hicretin manevi hazzını tadacak ve bu uğurda fani şeylerden vazgeçecek, manevi, baki güzelliklere doğru yol alacaktı. Neydi o kutsi yolculuk, neler kazandırıyordu inanan ruhlara? …Aslında her mümin “ Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker “  ile mükelleftir, ruhunu, kalbini bununla kıvama ulaştırması, dengesini, misyonunu koruması gereği…
“ Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları Allah rahmetiyle yarlıgayacaktır. Çünkü Allah azîzdir, hakîmdir. ( Tevbe:71)
Devamı